Dec 23, 2013

Blagdanski

Ja crtao, Emilija napisala.

Dec 13, 2013

Kleš ov d tajtans

Nisam nacrtao, stoga zamislite zabrinutog Asteriksa kako dotrčava u nadi da spriječi kavgu.