Jun 30, 2014

Dok je friško

Parafraza na hit koji ne izlazi iz glave. Ko ne zna, Biuk je radio spot.

Jun 16, 2014

Ženska

Ja olovku, Boris Gračan tuš.

Jun 9, 2014

Mr. Natural likes Pedala fest

U kolaboraciji sa Josipom Sršenom, tehnika krede na podu, dimenzije cca 3 x 3 m, 2014.