Jan 7, 2015

Za ovaj, onaj i onaj treći

Frendica lajka Masaje pa stoga taj motiv. Color by Emilija.