Mar 23, 2016

Srce na remontu

Za članak u časopisu za kardiokirurgiju.

Oct 12, 2015

Arti farti

U jeku fascinacije Franklinom Boothom sam otuširao i preradio jednu odbačenu tablu Talajine olovke.