Dec 9, 2010

Stota strana


Za reference san čekira 3 filma, sa Gretom Garbo, Vivien Leigh i Sophie Marceau. Svaki tumači scenu na svoj način, ja san se trudija bit vjeran originalu. 

Dec 7, 2010

Intrigantni kadrovi 003

Koko Bil - salame, kamilica, bezrazložno nasilje, sve u službi pravde. 

Dec 1, 2010

Dobro jutro

Živio sam svojevremeno u stanu koji gleda na istok. Svako vedro jutro bi me u zoru pozdravilo sunce, valjda još iz Slavonije. Sunce mu kalaisano.