Dec 13, 2013

Kleš ov d tajtans

Nisam nacrtao, stoga zamislite zabrinutog Asteriksa kako dotrčava u nadi da spriječi kavgu.

1 comment: